SABUSTeenUngdom

Åbent og fordomsfrit – drømmen om en podcast

Af Jonas Jalving

Podcasts er jo et fænomen, der er blevet ret populært over de sidste 5 år. Det er let tilgængeligt og en virkelig god kilde til viden og stof til eftertanke. Vi er i en kirke, hvor der sker rigtig mange ting, og hvor vi har rigtig mange traditioner. Det er noget, vi vokser op med, men for mange unge og teenagere kan nogle ting være svære at forstå. Derfor ønskede vi at lave en podcast. En podcast, hvor vi åbent og fordomsfrit kan snakke om de centrale ting i vores kirke og hjælpe hinanden til at forstå. Formålet med vores podcast er ikke at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Formålet er, at vi kan øjnene op for de frustrationer, tankeprocesser, problemer og velsignelser vores unge mennesker oplever i forbindelse med nogle centrale emner i vores kirke.

Indtil videre har vi snakket om dåb og sabbat – og så den sidste nye i to afsnit om lovsang. Det har været to helt fantastiske samtaler med præster og teenagere, der deler deres oplevelse med disse ting, og også hvilke udfordringer man kan støde på, når man samtidig lever et liv med arbejde, skole og venner. Det er også vigtigt at sige, at de emner vi tager op, og de personer, vi inviterer med i vores podcasts, er udvalgt af SABUS’s SoMe-gruppe, som er en gruppe unge mennesker, der sammen med Mikkel og jeg planlægger podcasts og andet SoMe-materiale.

Det var ret tidligt i SoMe-projektets proces, at Mikkel og jeg blev enige om, at det kunne være spændende, hvis SABUS havde sin egen podcast. Jeg husker tydeligt, at vi jokede om, at når vi engang var kommet fra land med det, så skulle vi en dag optage en podcast med Arvid Asmussen om lovsang. Det startede som en spøg. Som noget langt ude i fremtiden, der nok i virkeligheden ikke var særligt sandsynligt. En dag valgte jeg alligevel at kontakte Arvid og spørge ham, om han kunne være interesseret i at snakke lovsang med os fra SABUS. Det sagde han utroligt nok ”ja” til. Det udmundede i to podcasts, hvor vi lærer lidt om Arvid og hans rejse som banebrydende dansk lovsangsmusiker, men også hvor vi virkelig kommer ned i meningen med lovsang. Lovsang er trods alt stadig en ret ny ting i vores kirke. Derfor syntes jeg, at det var vigtigt at få sat ord på, hvad det egentlig er for noget.

Hvorfor gør vi det?

Hvad betyder det for os, der lytter til det og praktiserer det?

Arvid har rigtig mange gode tanker om nogle af de spørgsmål og problemstillinger, vi møder, når vi har med lovsang at gøre. Det var i sandhed en fantastisk oplevelse at snakke med Arvid, og jeg er taknemmelig for, at vi har chancen for at dele denne samtale med alle jer.

Vi glæder os til at tage fat i mange flere relevante emner, som vi kan dele med hele vores kirke. Vi ønsker bare at åbne op for samtalen om nogle af de svære ting og at være til inspiration for landets teenagere og unge. Forhåbentlig kan de finde ro og glæde i de samtaler, vi har med deres med-kristne i vores SABUS-podcast.