Der er plads til nye rundt om bordet

SABUS søger nye medlemmer til bestyrelsen

Har du, eller en du kender, evner og interesse for at…

 • Være med til at lægge den fremadrettede strategi for SABUS?
 • Sætte ord på og handling bag SABUS’ værdier og holdning til omverdenen?
 • Være talerør på vegne af SABUS’ medlemmer både overfor SABUS og Syvende Dags Adventistkirken?
 • Prioritere SABUS’ ressourcer, særligt med hensyn til økonomi og medarbejderes tid?
 • Ansøge om økonomiske midler fra Adventistkirken til afvikling af SABUS’ kommende aktiviteter og projekter?
 • Sikre de økonomiske rammer ved at deltage i udarbejdelsen af SABUS’ budget?
 • Sikre optimale muligheder for at SABUS’ lokalforeninger, ledere og medlemmer altid kan få indsigt og indflydelse?

Netop disse opgaver er centrale for SABUS’ bestyrelsesmedlemmer. SABUS har siden efteråret 2017 været en ungdomsorganisation, der forener alt børne-, ungdoms- og spejderarbejde i relation til Syvendedags Adventistkirken i Danmark.

SABUS går i disse år igennem en fortsat forandringsproces væk fra udelukkende at være et spejderkorps. Som bestyrelsesmedlem skal man derfor have vilje og interesse for at redefinere, hvad det vil sige at være en åndeligt fokuseret ungdomsorganisation i Danmark i dette årti. Som en del af dette skal du sikre, at alle SABUS’ medlemmer føler sig inkluderet, hvad enten de tilslutter sig SABUS’ børne-, teen-, ungdoms- eller spejderaktiviteter.

I år søger vi derfor specielt profiler, som:

 • Har en holdning til, hvad SABUS’ vigtigste fokusområder skal være fremadrettet
 • Har en bred berøringsflade med SABUS’ medlemmer og arbejde
 • Forstår at se på SABUS’ børne-, teen-, unge- og spejderaktiviteter som en samlet helhed og ikke som separate afdelinger

Tidsmæssigt indebærer det frivillige bestyrelsesarbejde:

 • 3-4 årlige bestyrelsesmøder forskellige steder i landet typisk 3-6 timer på søndage (dengang man mødtes fysisk)
 • 2-6 virtuelle bestyrelsesmøder typisk 1-1,5 time på en hverdagsaften – kun efter behov
 • Deltagelse på relevante SABUS-arrangementer, så det er muligt at danne sig et indtryk af disse og komme i dialog med SABUS’ medlemmer. Deltagelsen er gratis for bestyrelsesmedlemmet.

Vi håber, at du vil sende os dit bedste forslag til et eller flere bestyrelsesmedlemmer – eventuelt dig selv. Forslaget må gerne være suppleret af dine tanker om, hvorfor den foreslåede person er egnet. For at give udvalget de bedste betingelser for at foreslå nye bestyrelsesmedlemmer, modtager vi helst forslag inden søndag den 21. marts – gerne før.

Find i øvrigt udvalgets og bestyrelsens vejledende forretningsorden her: Endelig er du meget velkommen til at kontakte en fra det stående bestyrelsesudvalg for at høre mere om opslaget, processen eller opgaverne.

Kontaktinformationer findes nedenfor, men du er også velkommen til at kontakte os mundtligt, via Messenger etc..

Med venlig hilsen Bestyrelsesudvalget

Jonas Jalving, 61 28 60 75

Christian Rechter, 29 93 39 19

Sandra Christiansen, 40 25 00 42

Søren Uhrenholt, 28 76 52 66

Anne-May Müller, 29 72 97 80