Vi beskytter vores børn

SABUS ønsker at anerkende ethvert menneskes værdi, og vi tager derfor afstand fra enhver form for fysisk, seksuelt og psykisk overgreb og udnyttelse. Denne side og nærværende dokumenter beskriver de principper og arbejdsgange, der sammen skal sikre, at vores opmærksomhed konstant er rettet mod at skabe de tryggeste rammer for børn og unge.

SABUS har som forretningsgang, at kendskab til eller stærk mistanke om seksuel udnyttelse af børn skal anmeldes til politiet eller til de sociale myndigheder.

SABUS lægger vægt på, at både ansatte og frivillige medarbejdere fokuserer på at skabe trygge rammer for børn og unge, så hvert barn kan opleve sig set, hørt, forstået og beskyttet, og at der gøres alt for at forebygge risikoen for enhver udnyttelse af børn og unge.

Her finder du en vejledning til voksne der arbejder med børn og unge, og også en vejledning ved mistanke om overgreb.

I tillæg finder du her SABUS policy på børneattester og fremgangsmåde i hvordan de hentes ind.

  • Vi beskytter vores børn

    Vejledning til voksne, der arbejder med børn og unge. Indeholder også en vejledning ved mistanke om overgreb.

    Download

  • SABUS' procedurer for børneattester

    Vejledning om procedurer omkring børneattester og oplysningspligt. Indeholder også links til eksterne resurser, herunder bestilling af børneattest hos politiet.

    Download