Sabchat - Sæson 1

Kærlighed

Hvad siger Bibelen om kærlighed? Hvad lærer jeg om kærlighed fra samfundet jeg lever i? Hvordan oplever jeg det? Hvad er mine tanker? Fire sabbatter, fire forskellige afsnit fra Bibelen, fire forskellige perspektiver på hvad kærlighed er.

Del 1     Del 2     Del 3      Del 4

Afhængig?

Hva sier Bibelen egentlig om avhengighet? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Er det bra eller dårlig? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på avhengighet.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Tilgivelse

Trenger jeg tilgivelse? Hva sier Bibelen? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hvordan erfarer jeg det? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på tilgivelse.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

PARTY

Er det lov å feire og feste i følge Bibelen? Hva er normen i samfunnet jeg lever i? Hvordan opplever jeg det? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på party, festing og feiring.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Tilbedelse

Hva sier egentlig Bibelen om tilbedelse? Har det noen betydning? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hva betyr det for meg i hverdagen? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva tilbedelse er.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Selvtillid

Ha tro på deg selv, og finn ut hva Bibelen sier om saken. Hva lærer samfunnet meg? Hvordan kan jeg best være megselv? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på selvtillitt.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Seksualitet

Hva har Bibelen å si om seksualitet? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på hva seksualitet er.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Mentalt helbred

Har Bibelen noe relevant å komme med, når det gjelder psykisk helse? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hva er utfordrende med dette temaet? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på psykisk helse.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Ansvar

Sier Bibelen noe om hvilke ansvar jeg har, eller "burde" ha? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hvordan kan jeg ta ansvar? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på ansvar.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Grænser

Hvor går grensen? Har Bibelen noe å si om grensesetting? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Hvordan kan jeg bli kjent med hvor jeg skal sette egne grenser? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på grenser og grensesetting.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Retfærdighed

Hva er rettferdig og hva er urettferdig? Hva sier Bibelen? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Er det virkelig så urettferdig? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på rettferdighet og urettferdighet.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

At være leder

Hvordan oppfordrer Bibelen meg til å være en leder? Hva har jeg lært av samfunnet jeg lever i? Kan jeg være en leder? Hva er mine tanker? Fire sabbater, fire ulike avsnitt fra Bibelen, fire ulike perspektiver på ledelse.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Bjørn espen

Bjørn Espen Holtse

TEEN (AFDELINGSLEDER)

Tlf: 2986 6829

E-mail: bjornespen.holtse@adventist.dk