Evaluering af TEEN arbejdet

I forbindelse med coronanedlukningerne i 2020 iværksatte SABUS forsøgsvis flere aktiviteter, blandt andet for kirkens teenagere. Nu er 2021 startet med endnu en nedlukning, og der er blevet efterspurgt et sabbatskole-tilbud til teenagere. Netop det blev afprøvet sidste år med udgangspunkt i SabChat materialet.

Hvad sigter vi efter?

Erfaringerne herfra har ledt til følgende overvejelser: Hvis sigtet er at teenagerne skal åbne op og deltage aktivt i dialog om emner, de ikke lige så naturligt berører til dagligt blandt jævnaldrende (her må vi erkende, at det åndelige liv hører under), er det ikke oplagt at lave ét fælles tilbud på tværs af landet. Dels fordi det i udgangspunktet er nemmere for teenagere at indgå, når de føler sig trygge ved de andre deltagere og sabbatskole-lederen, og dels fordi det i alle sammenhænge er nemmere at involvere sig og komme til orde i en mindre gruppe.

Et menighedesfællesskab – også for teenagere

Vi har altså ikke bare behov for at kunne henvise vores teenagere til et tilbud. Vi har behov for at skabe en ramme hvor tilbuddets mål har størst chance for at realiseres. Vi skal nødigt undergrave det meget vigtige potentiale i det lokale menighedsfællesskab. Vi har brug for menigheden også som omdrejningspunkt for teenagerne. Der er vi ikke nu mange steder, desværre. Men det må være vores mål. TEENcamp, teenstævner og regionale teenweekender har været betydningsfulde initiativer, der i en lang årrække delvist har kompenseret for de udfordringer mange menigheder har oplevet mht. teenagere. Men målet må være mere end at kompensere. Det nationale teenarbejde skulle genre udfylde rollen som det ekstra og ikke det bærende. Vi ønsker ikke i teenarbejdet en national parallelkirke for teenagere.

”Sammen – hver for sig”

Derfor – på trods af den særlige situation med nedlukning – vil vi virkelig opfodre jer i menighederne til at byde ind og kaste jer ud i det sammen med os. Vi vil rigtig gerne hjælpe med alt få det virkeliggjort. Vi kan fx vejlede ift. SabChat materialet og hjælpe med rammen. Fx kunne vi lave en fælles Zoom-sabbatskole, hvor man kan gå i mindre break-out-rooms med sine lokale/ evt. regionale teenagere.

Hvad gør vi så herfra?

Vi vil meget gerne invitere alle med tilknytning til menighedens teenarbejde – eller blot med interesse og hjerte for, at vi giver teenagerne de bedst mulige tilbud – til et møde, hvor vi kan brainstorme og sammen skabe et aktuelt og frugtbart tilbud for vores teenagere. En åben indstilling og kærlighed til teenagerne – mere skal der ikke til. Resten løser vi sammen. Det er fx ingen hindring i sig selv at være fyldt 70 år Så kom glad! Vi mødes, dem der vil nu på mandag d. 1. feb. på Zoom.

Find mødet på https://sabus.dk/aktiviteter

 

Fra SABUS’ side vil vi derudover lave nogle videoindslag med relation til Biblen og åndelige emner, som kan supplere til inspiration enten for den enkelte teenager eller evt kan bruges som oplæg til en sabbatskole.

De bedste hilsner SABUS TEEN, Bjørn Espen Holtse