BØRN & FAMILIE

Anne-May Müller

BØRN & FAMILIELEDER

Tlf: 2972 9780

E-mail: anne-may.muller@adventist.dk

Børn

”Lad de små børn komme til mig”, sagde Jesus, ”for Guds rige er deres” (Mk 10,14). Og i kirken vil vi også rigtig gerne byde børn velkommen og lade dem vide, at de er vigtige både for fællesskabet og for Gud. Derfor har mange kirker hver uge programmer særligt for børn. Vi kalder det bibelklub, børnekirke, sabbatsskole eller noget helt andet, men målet er det samme: At lære børnene om en kærlig Gud, der elsker dem og ønsker, at de skal komme til ham og blive hans efterfølgere.

SABUS er derfor også for børn. Og man kan ikke være for lille til at være en del af det.

SABUS sørger for, at der er materialer og ressourcer og inspiration til de mange frivillige, der hver uge laver spændende børneprogrammer. Vi arrangerer også et fantastisk børneprogram til Adventistkirkens årsmøde hvert forår på Himmerlandsgården, og du kan også komme på en hel uges børnelejr den første uge i sommerferien.

Familier

Når vi trives i vores nære relationer, så har vi det også godt i rigtig mange andre sammenhænge. Derfor er det vigtig for SABUS også at støtte børn og unge ved at give deres forældre så gode forudsætninger som muligt for at skabe trygge og gode hjem.

Derfor arrangerer vi familieweekender, familiegudstjenester, ægteskabsforberedelse, parweekender, temadage og meget mere, som er med til styrke familierne både på det relationelle og det åndelig plan. Det er også der, at mange familier knytter bånd til andre familier, så de sammen kan dele erfaringer og støtte hinanden i den opgave det er, at være forældre og familie.

At videregive gode værdier er også en families opgave, og derfor har vi i SABUS også fokus på at hjælpe familier med at få gode samtaler, gode rutiner og gode ritualer, der understøtter de værdier, som et godt og trygt samfund er bygget på.

Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

SommerCamp 2023

På Opdagelse TILMELDING HER Der er så uendeligt meget vi ikke ved! Der er måske noget DU ved, som jeg ikke ved? I år skal vi op opdagelse sammen! Hvor…

Familielejr 2023

Himmerlandsgården Als Oddevej 71, Hadsund, Denmark

I hverdagen lever vi ofte opsplittede liv, hvor børnene er et sted, og de voksne et andet. På familielejren sætter vi fokus på at være sammen. Vi skaber rammer for,…