Sabchat - Sæson 1

Kærlighed

Hvad siger Bibelen om kærlighed? Hvad lærer jeg om kærlighed fra det samfund, jeg lever i? Hvordan oplever jeg det? Hvad er mine tanker? Fire sabbatter, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på hvad kærlighed er.

Del 1     Del 2     Del 3      Del 4

Ansvar

Siger Bibelen noget om, hvilke ansvar jeg har eller "burde" tage? Hvad har jeg lært af det samfund, jeg lever i? Hvordan kan jeg tage ansvar? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på det at have og tage ansvar.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Tilgivelse

Hvordan forholder jeg mig til tilgivelse? Hvad siger Bibelen om tilgivelse? Hvad har jeg lært af det samfund, jeg lever i? Hvordan erfarer jeg det? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på tilgivelse.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

PARTY

Er det okay at fejre og feste ifølge Bibelen? Hvad er normen i samfundet? Hvordan oplever jeg det? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på vores forhold til det at feste og fejre.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Tilbedelse

Hvad siger Bibelen egentlig om tilbedelse? Hvordan kan det se ud? Har det nogen betydning? Hvilken holdning møder jeg i samfundet? Hvad betyder det for mig i min hverdag? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på hvad tilbedelse er.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Selvtillid

Hvordan ser jeg på mig selv? Hvordan ser Gud på mig? Hvordan ser andre på mig? Hvordan kan jeg bedst være mig selv? Hvori ligger min værdi? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på selvtillid og selvværd.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Seksualitet

Hvad Bibelen at sige om seksualitet? Er seksualitet et tabu i Biblen? Hvad har jeg lært af det samfund, jeg lever i? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på hvad seksualitet kan handle om

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Åndelig sundhed

Hvordan håndterer jeg kriser i mit liv? Hvilken rolle spiller Gud? Er der noget, der hedder åndelig sundhed? Hvad har jeg lært af det samfund jeg lever i? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på hvad åndelig sundhed handler om.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Værdier

Hvilken betydning har værdier for den måde, jeg lever på? Hvilke værdier ser jeg i det samfund, jeg lever i? Hvilke værdier ønsker jeg selv? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på værdier og deres betydning for vores liv.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Grænser

Hvor går grænsen? Hvordan genkender jeg den? Hvordan sætter jeg selv grænser? Hvad siger Bibelen om grænser? Hvad har jeg lært af det samfund, jeg lever i? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på det at sætte grænser.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Det er så uretfærdigt! Eller?

Hvornår er noget uretfærdigt? Hvordan håndterer vi uretfærdighed? Hvilken rolle har vi selv at spille? Hvordan behandler Bibelen emnet? Hvilken holdning møder jeg i det samfund, jeg lever? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på uretfærdighed.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4

Lederskab

Hvad er en god leder? Hvordan opfordrer Bibelen mig til at være en leder? Hvad har jeg lært af det samfund, jeg lever i? Hvad er mine tanker? Fire sabbater, fire forskellige bibeltekster, fire forskellige perspektiver på lederskab.

Del 1      Del 2     Del 3      Del 4