world pathfinder day 3 from Adventistkirken Danmark on Vimeo.

World Pathfinder Day

Af Torben Rasmussen

Hvert år, den tredje lørdag i september, bliver det markeret i hele verden, at Adventistkirken har et verdensomspændende spejderarbejde. I Danmark hedder vi Adventistspejderne, men internationalt kalder vi os Pathfinders. Der er ca. 2 millioner unge i Pathfinder-bevægelsen på verdensplan i alderen 10-15 år. Hos Adventistspejderne i Danmark involverer vi børn og unge helt fra 6-7 års-alderen og til de når 30+, og det er helt specielt sammenlignet med Pathfinder-bevægelsen, der koncentrerer sig om aldersgruppen 10-15 år. Blandt de nyeste initiativer inden for Adventistspejderne bliver arbejdet for netop de ældste spejdere, roverne (15+), styrket og samtidigt bliver målgruppen udvidet endnu mere, idet der rundt om i landet er startet familiespejdergrupper, hvor forældre og børn deltager sammen, og her er de yngste omkring 2-3 år, når de begynder at udforske naturen og udelivet. 

Spejderarbejdet er en helt unik del af Adventistkirkens tilbud til børn og unge, fordi det består af så mange elementer på én gang, som man ikke finder mange andre steder i kirkens arbejde, men som til gengæld er dybt rodfæstet i kirkens syn på Bibelen og på det at være menneske skabt i Guds billede. Gennem spejderarbejdet tages der både hånd om det kreative, det tænkende, det følende, det sansende, det praktiske, det omsorgsfulde, det sociale, det eventyrlige, det legende og det reflekterende. Menneskelivets mange nuancer skal stimuleres og udvikles, og det er det, spejderarbejdet er så ideelt til. Gennem oplevelser og stærke fællesskaber bliver spejderne udfordret og udrustet til at begå sig ikke bare i naturen, men i samfundet og i livet med en stærk bevidsthed om, at vi ikke er alene, men er en del af Guds skaberværk og omfattet af en ufattelig kærlighed, der rækker ud til verden omkring os.

Uanset om det handler om at introducere små børn til udelivet, udruste og motivere børn i skolealderen eller det handler om at udfordre de ældste teenagere og engagere flokken af unge i 20’erne i glæden ved at være sammen og opleve naturen på alle tider af døgnet og året, så er det alt sammen afhængigt af frivillige kræfter, der igen og igen investerer tid og kræfter i at få arrangementer op at stå både lokalt og nationalt. Derfor handler denne dag i særlig grad også om at hylde dem, der trækker det store læs og giver faklen videre til de næste generationer.

Tak til alle jer, der gør så meget for så mange i spejderarbejdet!