BETINGELSER

Udlejer og kontakt

Udlejer er:
SABUS/Adventistspejderne i Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kontaktperson:
Torben Rasmussen
Telefon: 6130 1480

 

Afregning for strømforbrug
Der afregnes fra 1. april 2023 separat for brug af strøm i forbindelse med leje af Finderuplejren. Elmåleren skal aflæses af lejer ved ankomst og ved afrejse. Måleren må gerne aflæses ved at fotografere måleren. Ved manglende aflæsning af måler vil lejer blive afregnet på baggrund af udlejers aflæsning ved næste tilsyn med Finderuplejren.
Afregningsprisen for strøm er 4 kr./kWh.

Pr. 15. juni 2024 vil lejeprisen på hytten stige og betaling for strøm vil herefter være inkluderet i prisen.

Afbestilling
Hytten kan afbestilles uden omkostninger op til 14 dage efter reserveringsdato. Overskrides denne dato medfører det fuld betalingspligt af lejegebyr.

Ankomst

Nøgle og adgang
Inden ankomst er det lejers ansvar at tage kontakt til udlejer for at få anvisning af nøgle, og øvrige informationer. Bag døren i hovedhytten hænger desuden en anvisning, der skal følges ved ankomst og afgang.

Strøm
Når I ankommer skal der tændes for strøm til hytten. Dette gøres bag hoveddøren i Finderuphytten.

Hytter
Nøgler til de små hytter findes på knagerækker i Finderuphytten.

Toiletter
Toiletterne er udendørs. Det betyder at fugle og andre dyr har adgang til dem. Somme tider oplever vi at fuglene finder deres eget spejlbillede og går til angreb. Toiletter, håndvaske og spejle ER blevet gjord rene siden sidste lejer, til trods for at det ikke nødvendigvis ser sådan ud.

Afgang

Rengøring
Efter endt lejemål skal hytterne rengøres:

  • Gulvet støvsuges.
  • Opvasken skal tages.
  • Bordene aftørres med fugtig klud.
  • Stolene stilles op på bordene med sædet nedad.
  • Evt. aske i brændeovnen smides ud i skoven bag Finderuphytten – sørg for at der ikke er gløder! Vi er glade for vores hytte.
  • Affaldspande og poser tømmes.
  • Udendørs skraldespand tømmes og smides i containeren ved lejrens indgang.
  • Toiletter og håndvaske rengøres.
  • Området efterlades som da I ankom – skrald fjernes, bålhytten efterlades i opryttet og fejet tilstand.
  • Følg i øvrigt anvisningen på opslaget bag døren i hovedhytten.

Brænde

Brænde
I må meget gerne fyre med brænde i Finderuphytten. Brændet findes bag toilet- og badbygningen Ratata. Dette brænde må dog IKKE bruges i bålhytten.

Brænde til bålpladsen ligger ved siden af rafteskuret. Det er lejers ansvar at medbringe værktøj til at save og hugge brænde. Hvis I vil være sikre på at have tørt brænde, anbefaler vi, at I medbringer dette.